Privacybeleid – persoonlijke gegevens – versie 1/5/2018

VVTW neemt uw privacy serieus. Wij respecteren de privacy van alle informatie die u over uzelf verstrekt op deze website. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens – zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen – via onze website, tenzij de gebruiker dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via zenden van e-mail of in verband met een contractuele verbintenis). Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats voor de aangegeven doeleinden en overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving aangaande gegevensbescherming. Wij zullen de persoonlijke gegevens van internetgebruikers zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker op geen enkele andere manier gebruiken dan op basis van deze verklaring van ons gegevensbeschermingsbeleid.

Automatisch verzamelde, niet persoonlijke gegevens

Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, wordt er informatie verzameld die niet aan een specifieke persoon kan worden toegeschreven (zoals de gebruikte webbrowser of het besturingssysteem, het aantal bezoeken). Wij gebruiken deze informatie om de populariteit van onze website te bepalen en de prestaties en inhoud te verbeteren.

Cookies

Een cookie is een kleine informatie-eenheid die ons in staat stelt onze website optimaal te doen werken. De cookie blijft opgeslagen op de vaste schijf van de gebruiker totdat de gebruiker deze verwijdert. Browserinstellingen kunnen zodanig worden aangepast dat de gebruiker een melding krijgt van cookies of dat cookies niet automatisch worden opgeslagen. Als de gebruiker onze cookies niet opslaat, kan hij of zij onze website nog steeds gebruiken, maar kan er sprake zijn van beperkingen in het gebruik van enkele diensten en functies.

Aankondiging van wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij de verklaring aangaande ons beleid op het gebied van gegevensbescherming wijzigen. In het geval van wijzigingen maken wij de gewijzigde versie van deze verklaring hier online beschikbaar. Omdat wijzigingen op elk moment kunnen worden doorgevoerd zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld, vragen wij alle gebruikers deze verklaring met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid regelmatig te lezen. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens valt altijd onder de meest recente versie van de verklaring van ons gegevensbeschermingsbeleid.

Contact informatie

Elke bezoeker van onze website heeft de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt te controleren, wijzigen of laten verwijderen. U kunt een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde herroepen.  Hiertoe dient schriftelijk contact (mail of brief) genomen te worden met de Privacy Supervisor, te weten: Dhr. J. Teixeira, Avenue Henri Warnant 22, 4020 Liège.   E-mail; j.teixeira@vvtw.be